Emneoversigt

 • Undervisningsforløb/Curriculum

  Generelt om Curriculum

  Undervisningsforløbet er opbygget sådan, at det starter med en introduktionslektion, fortsætter så hen over 16 forskellige temaer, og afrundes med en opsummering-/evaluering. Dvs. at der i alt er materiale til 18 undervisningsgange.

  Til hver undervisningsgang hører en "lektion", beregnet til brug i klasseundervisningen, en guidet øvelse/meditation, og supplerende materiale af forskellig art. 

  Logbog:

  Hver elev har adgang til sin egen personlige logbogHer kan oplevelser noteres undervejs tema for tema, og notaterne kan gemmes. Ingen andre har adgang, heller ikke læreren.

  Guidede øvelser: 

  Øvelserne til de 16 temaer, ligger som lydfiler (MP3) til sidst i hver "lektion". Men de er også tilgængelige som manuskript i pdf-format, og kan dermed printes ud, læses op, og evt. anvendes som handouts i undervisningen.

  Ugeskema:

  Der er mulighed for at downloade og printe et ugeskema til registrering af hvilke øvelser du laver uge for uge, og hvad du observerer undervejs.

 • Introduktion

  I introduktionen lærer du, hvad mindfulness egentlig betyder, og hvor det kommer fra.

  Du lærer også, hvorfor og hvordan mindfulness kan give dig nogle redskaber til din dagligdag, både i skolen og i din fritid.

  Lektioner: 2Fil: 1
 • Tema 1: Sanser

  Første mindfulnesstema stiller skarpt på vores sanser, hvordan de er vores indgang til at opleve os selv og verden, og hvordan opmærksomhed på sanserne kan træne vores evne til opmærksomhed og nærvær.

  Lektion: 1Filer: 2
 • Tema 2: Forestilling

  Forestillings-temaet handler om, hvordan vi ser os selv og verden ud fra vores forestilling og opfattelse (perception), og hvad der sker, når vi begynder at bryde den automatiske vanemæssige måde at forholde os til tingene.

  Lektion: 1Filer: 4
 • Tema 3: Autopilot

  Vi ser på, hvordan vi kan blive bevidste om vores egen autopilot, og hvordan vi måske kan finde nye ting at opdage og undersøge, når vi træder uden for vores vaner og mønstre, og ser tingene som de virkelig er.

  Lektion: 1Filer: 2
 • Tema 4: Tanker

  Et tankevækkende tema om tankers natur og den måde, de påvirker os på - og hvordan vi ved at have opmærksomhed på tanker kan tillade, at de er der, og samtidig finde ro og nærvær i nuet.

  Lektion: 1Filer: 3
 • Tema 5: Lykke

  Dette tema byder på overvejelser omkring, hvad lykken egentlig er, hvad der gør os lykkelige, og hvordan nærvær og opmærksomhed på de små ting tit bringer den største langvarige lykke.

  Lektion: 1Filer: 4
 • Tema 6: Positive oplevelser

  En mere positiv indstilling til os selv og livet er noget, vi kan træne og udvikle. Det kan vi gøre gennem mindfulness, for eksempel når vi er til stede i kroppen og nærværet under mindful - det vil sige bevidste - yogabevægelser.

  Lektion: 1Filer: 7
 • Tema 7: Vær lige nu

  Nogen gange kan vi som mennesker opleve flow og fuld tilstedeværelse i nuet. Mindful yoga og aikido er eksempler på teknikker til at skabe grounding og flow, så vi oplever at være her, lige nu.

  Lektion: 1Filer: 5
 • Tema 8: Svære følelser

  Gennem opmærksomhed på vores følelser kan vi lære os selv bedre at kende. Vi får også redskaber til at hjælpe os selv ud af svære følelser, når vi står midt i orkanens øje.

  Lektion: 1Filer: 5
 • Tema 9: Vurderinger

  Temaet om vurderinger handler om, hvordan vores vanemæssige tendens til at dømme os selv og andre kan skabe mobning og udstødelse - men også om hvordan øvelse i kærlig-venlighed kan trække i den anden retning og skabe forståelse og tolerance for os selv og andre.

   

  Lektion: 1Filer: 3
 • Tema 10: STOP

  Med "STOP" får vi en mindfulness-øvelse, der lærer os hvordan vi kan stoppe op, tage en pause, og hjælpe os selv, når vi har allermest brug for det. Du kan printe dit eget STOP-badge, som minder dig om at stoppe-op i hverdagen.

  Lektion: 1Filer: 3
 • Tema 11: Kommunikation

  Mere opmærksomhed og nærvær kan forbedre kommunikationen, både når vi taler og lytter. Vi ser på, hvordan vi kan bringe det ind i vores hverdag, så vi kommunikerer autentisk og ikkevoldeligt.

  Lektion: 1Filer: 4
 • Tema 12: Slowmotion

  Ved at gå helt ned i tempo, ned i slowmotion, kan vi bringe kroppen og sindet i ro og skabe koncentration og overskud.

  Lektion: 1Filer: 3
 • Tema 13: Stress og unge

  Her skal det handle om stress. Hvad er det egentlig, der sker i krop og hjerne under stress? Er der noget særligt at være opmærksom på, når det gælder unge? Du får forslag til stresshåndtering og lærer, hvordan du gennem mindfulness kan gå ud af stresstilstanden og ind i værenstilstanden.

  Lektion: 1Filer: 5
 • Tema 14: Hjælp til test

  De fleste har sommerfugle i maven før en test eller eksamen, men en del af os oplever desværre at være enormt nervøse eller stressede. Her sætter vi fokus på de situationer, hvor vi har brug for at kunne præstere - når du for eksempelvis har stress før eksamen eller sidder til eksamen og går kold. Her får du mindfulness-teknikker, der kan hjælpe dig til at finde ro og koncentration - og også finde inspiration igen.

  Lektion: 1Filer: 3
 • Tema 15: Pauser i hverdagen

  Pauser i din hverdag kan fungere som et værn mod stress og belastning. Temaet handler om hvordan du lidt efter lidt kan skifte gamle vaner ud med nye, som kan gøre dig mere sund og glad.

  Lektion: 1Filer: 4
 • Tema 16: Forbundet med hinanden

  Dette sidste mindfulness-tema handler om, hvordan vi alle er i samme båd og forbundne som mennesker. Mindfulness har potentiale til at forbedre miljøet i klassen, og kan skabe mere ro, nærvær, sammenhold og venlighed til gavn for alle. Du kan kigge ind i fremtiden for, hvordan både du selv og din klasse kan holde fast i mindfulness.

  Lektion: 1Fil: 1
 • Opsamling

  Med opsamlingen her, har du mulighed for at samle op på det, du har lært. Du kan også fortælle din mening om, hvordan du har oplevet forløbet, hvad du har lært og syntes bedst om. Har du lyst kan du tage en opmærksomhedstest igen, og undersøge om noget har ændret sig for dig.

  Lektion: 1Filer: 3Quiz: 1