• Undervisningsforløb/Curriculum

  Generelt om Curriculum

  Undervisningsforløbet er opbygget sådan, at det starter med en introduktionslektion, fortsætter så hen over 16 forskellige temaer, og afrundes med en opsummering-/evaluering. Dvs. at der i alt er materiale til 18 undervisningsgange.

  Til hver undervisningsgang hører en "lektion", beregnet til brug i klasseundervisningen, en guidet øvelse/meditation, og supplerende materiale af forskellig art. 

  Logbog:

  Hver elev har adgang til sin egen personlige logbogHer kan oplevelser noteres undervejs tema for tema, og notaterne kan gemmes. Ingen andre har adgang, heller ikke læreren.

  Guidede øvelser: 

  Øvelserne til de 16 temaer, ligger som lydfiler (MP3) til sidst i hver "lektion". Men de er også tilgængelige som manuskript i pdf-format, og kan dermed printes ud, læses op, og evt. anvendes som handouts i undervisningen.

  Ugeskema:

  Der er mulighed for at downloade og printe et ugeskema til registrering af hvilke øvelser du laver uge for uge, og hvad du observerer undervejs.

Introduktion