Emneoversigt

 • Hvad du ønsker at vide om mindfulness

  Før dit unge barn introduceres for mindfulness i skolen, er det vigtigt, at du som forælder er godt klædt på. Derfor indeholder programmet både en side om "Forskning", om "Mindfulness som metode" og en grundig "Lærervejledning."

  Men som forælder har du måske bekymringer om, hvad dit barn nu skal lære i skolen, og denne side er derfor lavet særligt til dig som forældre.

  Når dit barn laver øvelserne i skolen og måske derhjemme, er det vigtigt, at I som forældre støtter op om det, og dette forudsætter, at I føler jer trygge og velinformerede.

  Vi har samlet nogle af de spørgsmål, der er vores erfaring, man kan være i tvivl om som forældre, og håber at de er dækkende. 

  Der er skrevet en rigtig god bog "Hverdagens små mirakler - mindfulness til forældre" af Jon Kabat-Zinn (grundlæggeren af MBSR) i samarbejde med hans kone Myla. Den er oversat til dansk og meget anbefalelsesværdig. Rikke Braren Lauritzen har skrevet en anmeldelse af bogen, som også kan læses her.

  Her henvises også til at se nogle film er om mindfulness, nærvær og opmærksomhed for børn og unge, samt nogle interview med mindfulnesseksperter, der fortæller om mindfulness i skolen.

  Vi er også altid glade for feedback fra jer. På siden "Hvem står bag" er der mulighed for at kontakte os.

  • Ofte stillede spørgsmål fra forældre

   Hvorfor mindfulness i skolen?

   Undervisningen i mindfulness har det mål at hjælpe jeres børn til et nemmere og bedre skole- og ungdomsliv ved at lære dem redskaber til mental og følelsesmæssig robusthed, de kan tage med sig ud i livet.

   Læs den lange beskrivelse om Mindfulness og mindfulness i skolen, hvis du vil vide mere om metoden og forskningen bag.

   *

   Hvad er vigtigst at være opmærksom på som forældre?

   I kender jeres unge barn bedst og kan støtte ham eller hende i at få mest muligt ud af undervisningsforløbet. Vær tæt med den unge og snak om det der læres. Husk at I altid kan tage kontakt til læreren, hvis I der er noget, I er i tvivl om.

   *

   Hvordan støtter jeg bedst den unge?

   Hjælp den unge til at fastholde interessen og motivationen, for eksempel ved at opfordre til at bruge appen i situationer, hvor den kan hjælpe den unge ud af en svær tilstand, eller som vedligeholdelse af de gode vaner.

   Mind den unge om det, han eller hun gerne vil have ud af at lære mindfulness, også når det måske går i glemmebogen.

   Praktiser selv øvelserne med den unge, så I både får den gavnlige effekt og kan leve jer ind i, hvad den unge oplever. Mindfulness har potentiale til at skabe mere nærvær til hele familien.

   *

   Hvordan arbejder vi med modstand?

   ”Det er kedeligt”, ”Det virker ikke”, ”Jeg kan ikke finde ud af det”... kan være nogle af de udsagn, du måske vil høre fra den unge.

   Det er her vi også kan lære at bruge mindfulness! Det er nemlig her, vi har mulighed for at træne mindfulness princippet Tålmodighed. Så modstand kan også være godt!

   Et muligt svar kan være: "Det tager tid at ændre vaner, lige som når vi vælger at spise sundere og dyrke mere motion. Her er det den mentale sundhed, der er i fokus."

   *

   Er det frivilligt?

   Det er altid vigtigt, at mindfulness foregår ud fra et frivillighedsprincip. Derfor er det skolens og lærerens ansvar at være observant på eleverne, og er der tvivl om det pågældende barn er i stand til at gennemføre forløbet med klassen, anbefales det at være i samråd med skolens PPR.

   *

   Kan det give negative bivirkninger?

   Mindfulness har ifølge forskningen ikke vist tegn på negative effekter hos børn og unge, men det er alligevel vigtigt at vide, at dit unge barn kan komme til at mærke sig selv på en anden måde, når nervesystemet falder til ro, og også følelser bliver mere tydelige.

   Dette bør man ikke frygte, medmindre den unge har været udsat for overgreb eller voldsomme hændelser, der har lagret sig i hukommelsen eller underbevidstheden. Hvis den unge pludselig mærker følelser, som han eller hun ikke har mærket før, er det vigtigt at tale om det og være åben og nærværende med barnet. Er det reaktioner eller oplevelser, der kræver samtale med skolens PPR, står denne til rådighed som nærmeste fagperson. 

   *

   Hvad med unge med særlige sårbarheder?

   Der er ikke tegn på, at det kan skade unge med eksempelvis ADD eller ADHD at udføre mindfulness, men det kan være, det opleves ubehageligt, da det kræver en særlig indsats for børn og unge med opmærksomhedsvanskeligheder. Der er særlige programmer og fagfolk der beskæftiger sig med mindfulness til børn og unge med autisme, angst og ADHD, som vi henviser til i "Hvem står bag" - "litteraturhenvisning".

   *

   Er mindfulness i skolen terapi?

   Nej, det er hverken terapi eller behandling, og det formidles ud fra normal pædagogisk metode, hvor der godt kan spørges ind til oplevelserne af at lave øvelserne, men ingen kommer "under behandling" eller føler sig udstillet. Der undervises i stressfysiologi og stresshåndtering, den kognitive model og andre modeller, der hjælper til forståelse af kroppen, tanker, følelser og reaktioner, men altid ud fra almen viden om psykologi og fysiologi. Undervisningen lægger sig tæt op af nyeste forskning og har referencer til anerkendte kilder og fagfolk.

   *

   Er det religion eller sekterisme?

   Nej, det lægger sig tæt op af det sekulariserede og forskningsbaserede mindfulness program til voksne, som netop er udviklet på et amerikansk sygehus uden religiøs påvirkning. Selvom meditationsteknikker og yogaen stammer fra det gamle østen, er det her præsenteret i en moderne form, som kan udføres af alle, og har vist sig at have stor gavnlig virkning på vestens moderne mennesker, som stressreduktion og fremme af velvære. 

   *

  • Ro og nærvær i familien

   Læs anmeldelsen af Jon og Myla Kabat-Zinn "Hverdagens små mirakler" bragt i "Tidsskrift for Psykoterapi" nr. 2, 2016, af Rikke Braren Lauritzen.

   hverdagessmåmirakler  Jon_Myla    

   Fil: 1
  • Film: Healthy Habbits of Minds af Persona Film

   Filmen er optaget i en børnehaveklasse i Berkeley, USA, hvor klasselærer Renee Harris, har integreret mindfulness i klassen. Vi følger børnene, når de lytter, spiser og bevæger sig med fuld opmærksomhed. Børnene er rigtig gode til at fordybe sig i øvelserne, og et af resultaterne af, at børnene træner mindfulness som en fast del af undervisningen, er, at de har nemmere ved at fastholde fokus på opgaver. Førende hjerneforsker Richard Davidson forklarer i filmen, at glæde og velvære skal ses som en evne, der kan trænes og opøves. Det er godt at starte tidligt i livet, og det kan forebygge problemer f.eks. i puberteten. I filmen bliver Megan Cowan, der er direktør for Mindful Schools i Californien, interviewet om hvordan mindfulness formidles til børn.

  • Film: Room to breathe af Mindful Schools

   Filmen Room to breathe af Mindful Schools, USA.

   roomtobreathe_foto

   I filmen Room to Breathe følger man den personlige forandring, der sker hos elever, deres familier og lærere, som mindfulness bliver introduceret på en folkeskole med mange udfordringer i USA. Filmen giver et råt og realistisk indblik i oplevelser, og viser hvordan integration af mindfulness sammen med tålmodighed, færdigheder, samarbejde m.m. kan forandre selv de sværeste skoleklasser.