Om projektet og folkene bag

Mf_logo

Finansiering:

Projektet er bevilliget til Mindfulness Foreningen og er udført af foreningens projektkonsulent Rikke Braren Lauritzen. 

Undervisningsministeriets Udlodningsmidler har delvis finansieret projektet med 500.000 kr. i perioden oktober 2015 - maj 2017.

Vrigsted Efterskole i Juelsminde og Fårvang Skole i Silkeborg har medfinansieret i lærertid, udviklingstid og forkurser i MBSR til deres medvirkende lærere og skoleledere.

Rikke Braren Lauritzen har medfinansieret med vederlagsfrie konsulenttimer.

Jesper Leth Bak har medfinansieret med udvikling af programmets app "STOP".

*

Forskningsbidrag:

Forsker Anne Maj Nielsen har udført kvalitativ undersøgelse og har skrevet E-bog udgivet på Danmarks Pædagogiske Universitet samt international forskningsartikel under udarbejdelse i samarbejde med Rikke Braren Lauritzen.

*

Udvikling af programmet:

Projektleder Rikke Braren Lauritzen har udviklet programmets idé, form og indhold.

Projektmedarbejder Trine Gjerløff har været medudvikler af programmets form og indhold. 

Softwareingeniør Jesper Leth Bak har udviklet teknikken til mindfulness-appen "STOP" i samarbejde med Rikke Braren Lauritzen, der har leveret idé og indhold.

Filmproducent Mette Bahnsen, Persona Film, har produceret og redigeret film.

Kunstner Erik Reinert har leveret tegninger til programmet.

Lydtekniker David Fønsbo har optaget og klippet lydfiler.

*

Konsulenter:

Mindfulness Foreningens konsulent Ann Rosenthal og forsker v. Dansk Center for Mindfulness Jesper Dahlgaard har givet kollegial feedback på undervisningsmaterialets faglige indhold. Desuden har Gitte Bak været tilknyttet som intern konsulent.

Center for Mindfulness i skolens bestyrelsesmedlemmer Jane Koller og Kari Bjerke har givet kollegial feedback på materialets faglige indhold. 

Mediestuderende Helle Bloch Schmidt har lavet medieundersøgelse og PR-materiale til lancering af materialet som led i sin bacheloropgave.

Folkeskole- og efterskolelærere Sara Livbjerg Viuff, Trine Kryger-Hansen, Lone Jepsen og Carsten Møller har givet pædagogisk feedback på programmets form og indhold.

Specialestuderende Rikke Cæsar Nielsen har udformet forskningsoversigt som led i sit afgangseksamen i psykologi på Aalborg Universitet.

Lillian Buus, specialkonsulent, Pædagogisk IT-Designer, har givet feedback til Moodle/IT-delen.

Emmamaria Vincentz, grundlægger af LilleYogahus har leveret materiale og film om yoga til unge.

Biolog, seniorforsker og Master i Positiv Psykologi, Jesper Dahlgaard, har leveret materiale om Positiv psykologi.

Mindfulnessinstruktør og Ikkevoldelig kommunikationslærer Kari Bjerke har leveret materiale om Ikkevoldelig kommunikation.

Mindfulness-instruktør og pædagog, Jane Koller, har leveret materialet om mindfulness og afhængighed.

David Fønsbo har leveret materiale om aikido.

Kunstner Mettemarie Winther Johansen, Mi Wi Joh Malebøger, har doneret 16 tegninger, der fremmer opmærksomhed og koncentration.

Stine Jensenius, Marianne West og Annabritt Jakielski har læst korrektur på indholdets sproglige del.

Rose Braren Lauritzen, 9. klasses elev, har lagt stemme til indtalinger og lydfiler.

 

*

Undervisere/medvirkende på forprojektet på Vrigsted Efterskole 

Rikke Braren Lauritzen, Sara Livbjerg Wiuff, Morten Vestergaard Nyborg, Kirsten Weile og eleverne i 8. klasse årgang 2015.

*

Undervisere/medvirkende projektet på Fårvang Skole

Rikke Braren Lauritzen, Trine Kryger-Hansen, Marianne Rydlund, Trine Gjerløff samt gæstelærer David Fønsbo og eleverne i 9. klasse årgang 2015.

*

Der er givet samtykke fra alle elever og deres forældre om medvirken i projektet og offentliggørelse af filmoptagelse og billeder fra skolen, samt interview i den kvalitative undersøgelse.

*

Kæmpe TAK til alle, der har bidraget til, medvirket i og bakket op om projektet. Og særlig tak til eleverne, der her medvirket og ladet os filme og fotografere dem.

*

Stor tak til Undervisningsministeriets udlodningsmidler for bevillingen til projektet.

*

Det er vores håb, at mindfulness må komme mange skoleelever,

teenagere, lærere/pædagoger og skoler til gavn og glæde.