Lærervejledning

Mindfulness som understøttende vejrmassageundervisningsaktivitet

Mindfulness repræsenterer en ny verdensomspændende bølge, der nu også ses som et voksende behov og efterspørgsel til børn og unge. Danske skolebørn stilles i dag over for stadig større krav om test, præstation og længere skoledage, og flere danske undersøgelser foretaget af Sundhedsstyrelsen dokumenterer stigende stress blandt børn og unge og større mistrivsel. Dette ses blandt andet ved at andelen af 11-15 årige, der tager medicin mod hovedpine og smertestillende medicin mod generelt ubehag, tidspres, stress og mobning, er fordoblet over de seneste tyve år.

Ifølge Stressforeningen mistrives flere og flere børn og unge også fra de såkaldte velfungerende familier. De rammes af stress og bliver indlagt på hospitalerne med stresssymptomer og stressrelaterede sygdomme, og nogle børn og unge udviser endda symptomer på udbrændthed. Skolebørnsundersøgelsen fra 2010 viser, at omkring 25% af de 15-årige piger og lidt færre drenge har psykosomatiske symptomer hver dag. De har ondt i maven, hovedet eller ryggen, har svært ved at sove og har taget piller inden for den seneste uge for at få det bedre. Den voksende tendens ses særligt blandt unge kvinder i alderen 16-24 år, der også når det gælder nedtrykthed og dårligt mentalt helbred, står for den største stigning siden 2010. Der er kort sagt alvorlig grund til at råbe vagt i gevær, når det gælder vores næste generations sundhed og trivsel.

Mindfulness har potentialet til at forbedre børn og unges fysiske, psykiske og mentale sundhed og trivsel, hvilket den voksende forskning bevidner. Ifølge en række kvalitative studier bliver de bedre til at koncentrere sig, mere motiverede for det faglige arbejde og bedre socialt fungerende ved at deltage i for eksempel afspænding, yoga, mindfulness og meditation. Et af de seneste og mest nærkulturelle studier fra Sverige, hvor man har undersøgt 400 unge udskolingselever i alderen 12-15, der gennem 8 uger blev introduceret for en stilhedsmeditation tre gange om ugen viste, at de sammenlignet med en kontrolgruppe havde forbedringer ved psykologiske vanskeligheder og den generelle stress blandt eleverne var faldet. Det viste desuden, at eleverne selv efterspurgte øvelserne før eksamen og andre stressrelaterede situationer.

Skolen er et godt miljø at lære børn og unge mindfulness, da det er deres vante miljø, og der hvor de står over de fleste daglige udfordringer og behov for at kunne hjælpe sig selv, det være sig i samværet med klassekammerater og grupper, i faglige fordybelsesprocesser og i situationer med ekstra pres som for eksempel terminsprøver og eksaminer.

 

Mål og succeskriterier:

  • At eleverne får et højere fagligt udbytte
  • At eleverne oplever større trivsel
  • At lærere og pædagoger vælger at kunne bruge mindfulness i undervisningen og også får gavn af mindfulness til egen stressreduktion, trivsel og arbejdsglæde

Indikatorer:

  • At eleverne bliver i stand til i højere grad at kunne fastholde opmærksomhed og koncentration i undervisningen.
  • At eleverne oplever større social trivsel, herunder empati og rummelighed.
  • At eleverne oplever større robusthed, her forstået som selvtillid og livsduelighed.

Tegn på succes:

  • Større arbejdsro i klassen
  • Større trivsel i klasserne hvor mindfulness bruges
  • Større opmærksomhed i undervisningen
  • Lærere kan anvende redskaberne på sig selv i forhold til en travl hverdag.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Bishop, 2002; Baer, 2003, 2008; Flook et al., 2010; Jennings, Snowberg, Coccia & Greenberg, 2011; Meiklejohn et al., 2012; Napoli, 2004; Nielsen og Kolmos, 2013; Svinth, 2010) in: Nielsen & Kollos.

Terjestam, Yvonne: Stillness at School: Well-being after eigth weeks of meditation-based practice in secondary school, Psyke & Logos 2011, 32, 105-116.