Lærervejledning

Eksempel på opbygning af lektionen:klokke-pige

 

“Goddag. Lad os lige komme til stede sammen. Så vær velkommen til at sætte jer ned i vores mindfulness stilling. Hvem er her i dag. Er der nogen som ikke er her. Vi kan starte med at sende gode ønsker ud til den eller de personer, der ikke er her i dag, og ønske god bedring.

 

Hvem vil slå med klokken i dag? Nu vil …. slå med klokken, og så kan vi starte med at lytte til lyden af klokken så længe, vi kan høre den (klokken lyder).

 

Vi kan lige starte med “at vaske tavlen ren” og give os selv mulighed for at lande her til den næste lektion. Du er velkommen til at lukke øjnene eller lade dem hvile med blikket rettet mod gulvet. Sæt dig godt til rette i din mindfulde krop, hvor ryggen er rank og samtidig afspændt og vågen. Mærk hvordan du sidder og hvordan du har det i kroppen. Er der steder du har brug for at give lidt på plads, så kroppen kan få lov at slappe af. Læg mærke til hvor du er henne lige nu? Er du til stede lige her, eller er dine tanker måske et helt andet sted? Bare læg mærke til det. Prøv så at mærke dine fødder og kontakten til jorden. Mærk dit sæde du sidder på, mærk din ryg, dit hoved, dit ansigt. Mærk hændernes kontakt eller temperaturen i dine håndflader, er der kildren eller noget andet? Læg mærke til at du trækker vejret, frit og naturligt (kort pause). Er du kommet mere til stede nu? Vend igen tilbage til at mærke, at du sidder i det her rum, læg mærke til lyde, lugte, luften omkring dig, og også at der er andre til stede i rummet. Og når du er klar, kan du åbne øjnene.”

 

Efter den korte komme-til-stede øvelse kan man spørge ud I klassen om de mærker forskel fra da de kom ind i klassen og efter denne korte øvelse. Er der mere ro indeni eller måske mere uro? Intet er rigtigt eller forkert, det vigtigste er lige at mærke sig selv, og ligesom tage temperaturen på sig selv.

 

Herefter præsenteres dagens tema. Her kan man tænde smartboarden og bruge indholdet på onlineprogrammet eller læreren kan have studeret temaet selv og formidle temaet mere frit.

Det kan illustreres ved en lille film, et billede, et eksempel fra hverdagen. Kender du det...? Et tema kunne f.eks. være alle de ting vi ikke lægger mærke til (uge 2). Læreren bruger de materialer der er til rådighed og/eller udvikler videre, så budskabet kommer frem og eleverne inviteres til diskussion og refleksion over temaet.

 

Temaet kan foldes ud gennem et digt eller historie. Til nogle temaer lægges der op til parøvelser, kommunikationsøvelser, til andre handler det mere om at mærke og forholde sig til temaet som man sidder og lytter og udveksler med hinanden. Det kan også være at de sidder over for hinanden to og to og fortæller, hvis de kan bevare roen, og at læreren efterfølgende samler op i plenum.

 

Det kan være at temaet passer til en øvelse man kan lave sammen på gulvet.

 

Udveksling om temaet i hele klassen, evt. med stikord på tavlen. Her bruges metoden “inquiry” som er en særlig spørgeteknik, der peger ind I den direkte oplevelse. Eleverne kan opleve spørgeteknikken som ny og anderledes, hvorfor læreren må prøve sig lidt frem og finde den form, der passer bedst og opleves mest naturligt.  Eksempler på måder at spørge “nysgerrigt” ind til oplevelsen, der danner grobund for refleksion:

piger_snak

  • Er det nyt for dig at mærke det?
  • Kan det lære dig noget?
  • Kan du bruge din oplevelse til noget andre steder?
  • Hvad mærker du lige nu hvor du fortæller om det?
  • Er der andre der kender det som vi hører her?
  • Hvad kan det lære os allesammen?
  • Kan vi finde eksempler i hverdagen?

 

Hvis ingen markerer, så kender læreren måske selv noget lignende at byde ind med, som kan virke igangsættende for udveksling. Det er altid meget vigtigt at anerkende, når eleverne byder ind med noget til udvekslingen, så der skabes en kultur af tryghed og plads til alle, og også give respons på det, der siges, så det ikke står åbent og flagrer, og så ingen føler sig forkert eller udstillet.

 

Alle elevers personlige grænser skal altid respekteres og de elever, som måske sidder passive og lytter, kan vise sig, at være dem, der får allermest ud af at lytte og reflekterer. Måske kommer de mere på banen senere.

 

Efter dagens tema lægges der op til den guidede mindfulness øvelse, som enten foregår siddende, liggende evt. på yogamåtter, eller stående eller i bevægelse. Læreren kan vælge at læse guidningen højt ud fra manuskriptet eller bruge lydfilen direkte i programmet.

 

Det er vigtigt, at eleverne får mulighed for ikke at deltage under øvelserne, og tilbydes en anden aktivitet, for eksempel at ligge og lytte til noget rolig musik eller at male i en mindful malebog el. Lignende. Det anbefales dog at alle bliver i lokalet, og evt. kan man indrette et lille hjørne til de, som vælger ikke at være med, men så de samtidig indgår i klassen og er en del af samværet. Det er set flere gange, at elever som måske er afholdende i starten får mod og lyst til at være med lidt efter lidt, blot de ikke presses. Alene det at være i klasserummet under øvelserne smitter af på alles oplevelse af nærvær og inklusion.

 

Efter øvelsen har eleverne mulighed for at udveksle om oplevelsen af øvelserne, enten i par to og to, i mindregrupper og måske som opsamling i plenum med hele klassen. Læreren kan vælge at være igangsætter på udvekslingen ved at stille nogle spørgsmål til klassen eventuelt skrive dem på tavlen eller printe små spørgsmålskort som eleverne får at snakke om. Jo mere konkrete spørgsmål, jo bedre succes med at fastholde deres opmærksomhed på øvelsen. Taletiden i par eller grupper skal være forholdsvis kort. Er der elever som byder ind med erfaringer og oplevelse, kvitteres der altid for dette med anerkendelse og tak for villigheden til at dele.  Det er vigtigt at tilbyde eleverne mulighed for at henvende sig, hvis der er brug for en snak efter øvelserne, og sikre at alle afslutter lektionen på en god måde.

 

Lektionen afrundes med en anerkendelse af samværet i klassen og lægger op til at bringe nærvær, ro og koncentration med sig resten af dagen til glæde for sig selv og andre i sit miljø.

 

Læreren kan henvise til hjemmeopgaver i logbogen og opfordre til at lytte til øvelsen på appen i de dage, hvor der ikke er mindfulness undervisning.