Lærervejledning

Materialets indhold og form

klokken

Vejledende anvisninger tema for tema:

I det følgende beskrives og forklares undervisningsprogrammets indhold og form tema for tema, hvilke læringspunkter der er tænkt, og hvordan materialet anvendes, herunder ekstra ressourcer til rådighed.

Til flere temaer kan læreren hente ekstra tekstmateriale at forberede sig ud fra, og anvende smartboarden som fremviser af teamerne direkte for klassen. Temaerne er derfor mindre teksttunge og søger at give en fælles sanselig, audio-visuel og æstetisk oplevelse i tråd med mindfulness som en oplevelsesorienteret metode.

Læreren kan frit vælge mellem de forskellige aktiviteter, opgaver og øvelser så det passer til klassetrin og kendskab til sin klasse, og den læringsstil der vurderes mest hensigtsmæssig. Læsesvage elever kan med fordel tilbydes de mere audio-visuelle aktiviteter.

 

Introduktion

Læringspunkt:

Hvor mindfulness kommer fra, hvad det er, og hvorfor det er hjælpsomt at lære.

 

Baggrund:

Introduktionen er yderst vigtig at præsentere for eleverne, da de her får et indblik i, at mindfulness er et konkret, relevant og praktisk og jordnært værktøj/metode, der kan beskrives og forstås af alle. Her får de svar på deres spørgsmål og får en viden og forforståelse til at indgå i undervisningen.

 

Indhold:

 • En kort introduktionsfilm der viser eleverne i 9. klasse under mindfulness undervisningen og udtalelser fra mindfulnesslærer, forsker, klassens lærer og eleverne selv om deres udbytte (8 min).

 

 • En animationsfilm om ”At plante et mindfulness træ”, som giver en forforståelse af, at mindfulness er en gradvis metode, der skal trænes på en vedholdende måde, her symboliseret som et frø der bliver til en plante og et fuldvoksent træ (4 min).

 

 • En animationsfilm om ”de oprindelige rødder i mindfulness” der giver en forforståelse og anerkendelse af, at mindfulness kommer fra en gammel tradition, men her er sat i en ikke-religiøs moderne kontekst (4 min).

 

 • En oversigt over ”mindfulness principperne”, som klassen kan tale om og undersøge hvad der menes med og give eksempler på.

 

 • Tekst med spørgsmål og svar om mindfulness (svar findes i særskilt dokument til læreren). Der lægges op til, at læreren og eleverne taler åbent om spørgsmålene (evt. brainstormer), hvorpå læreren kan støtte sig til svarene.

 

 • En online quiz som eleverne evt. kan lave selv i klassen eller hjemme med det formål at repetere spørgsmålene.

 

 • En oversigt over hele undervisningsprogrammet, som klassen kan løbe henover og danne sig et overblik. Oversigtens symboler og ikoner genkendes i elevernes egen app.

 

 

Tema 1: Om sanser

 

Læringspunkt:

At opleve på egen krop hvordan vi gennem opmærksomhed på sanserne får adgang til det bevidste nærvær gennem det vi hører, ser, lugter, smager og mærker.

 

Baggrund:

Indgangen til opdagelsen af det fulde nærvær sker nemmest gennem opmærksomheden på sanserne, som er vores indgangsport til mindfulness. Sanserne introduceres og eleven inviteres til at gå på opdagelse i at være bevidst om sanserne på en nysgerrig og undersøgende måde ud fra princippet “begynderens sind”.

 

Indhold:

 • Lidt teori om sanser og opmærksomhed på sanser
 • Øvelse i at lytte med opmærksomhed
 • Øvelse i at spise med opmærksomhed
 • Lidt om mindfulness princippet "Begynderens sind"
 • Opgaver til refleksion efter øvelserne

Materialer:

Model for ”Rosinøvelsen”

Tekstdokument om ”Mindfulness og sanser” (til lærerens forberedelse og evt. print).

 

Øvelser:

 

1.Opmærksomhed på lyde:

Eleven opfordres til at lægge mærke til lyde, først lyden af meditationsklokken og dens efterklang, der træner opmærksomheden i at være rettet et sted af gangen, og også at det ikke altid er så nemt, men kan læres. Herefter inviteres eleverne til at lægge mærke til lyde i klasserummet, til lyde i rummet og uden for rummet (skolegården, gangen osv) og til slut lyde inden i sig selv. Hensigten er at eleven langsomt får udvidet sin evne til også at kunne rumme skiftende lyde der måtte skabe forskelligt mentalt og følelsesmæssigt indhold, og kunne være tilstede med lydene og registrere det er sker i sindet (billeder, episode om fortid/fremtid, tiltrækning og frastødning, vurderinger og distraktioner væk fra nuet). Eleven får indsigt i, at lyde påvirker os som mennesker og at mindfulness handler om at kunne være opmærksom til stede samtidig med at der både er ydre og indre stimuli. Øvelsen trænes i starten med håndsoprækning, når eleverne ikke hører lyden af klokken mere, som hurtigt blive en rutine.

 

2.Spise med opmærksomhed (10 eller 5 min):

Øvelsen træner at bringe fuld opmærksomhed på en enkel dagligt gøremål, nemlig at spise, og derigennem træne opmærksomheden til at være et sted, ved sanserne, som opleves på skift. Eleverne kan lave øvelsen ud fra Rosinøvelsen eller bruge en hvilken som helst anden føde- eller drikkevarer. Læreren kan eksemplevis medbringe en kasse mandariner og lade eleverne betragte, skrælle, mærke, dufte og spise frugten. Aktiviteten overføres til alle andre ting der indtages i løbet af vores dag, og eleven kan opfordres til at spise blot en lille ting med fuld opmærksomhed derhjemme eller i skolen.

 

Opgaver til refleksion:

Hvad sker der, når du spiser med opmærksomhed?

Hvad lagde du mærke til?

Oplevede du noget nyt?

Hvordan spiser du normalt din mad?

Kan du bruge øvelsen til noget i din hverdag?

Hvorfor og hvordan?

Hvordan har du det efter øvelsen?

 

Opsamling/progression:

Tillykke og anerkendelse for dit fremskridt eksemplificeret ved et frø der sås i jorden.

 

Kilder/ekstra ressourcer:

samtale 

Tema 2: Forestilling

 

Læringspunkt:

Hvordan vi ser os selv og verden, og hvordan mindfulness er en måde at begynde at vågne op og se verden med friske øjne. Hvordan vi ved at bringe opmærksomhed til vores åndedræt, kan finde en vej til ro og koncentration.

 

Baggrund:

At lære eleverne at skifte perspektiv og ”se ud af boksen” og gå ud af den vanemæssige autopilot, hvor vi holder os selv og vores oplevelser fastlåst i gamle mønstre, som begrænser os. Med princippeet ”begynderens sind” og bevidsthed om vores egen perception/forestilling og tolkning af verden, åbnes op til nye oplevelser, hvis vi kigger med friske undersøgende øjne. Åndedrættet er den mest centrale genstand for vores fokus i mindfulness og præsenteres gennem tekst, metoder og egne øvelser.

 

Indhold:

 • Billeder, historier og film om forestilling/perception
 • Øvelsen "De 9 punkter"
 • "Det vi ser og ikke ser"
 • Lidt teori om opmærksomhed på åndedrættet
 • Det visuelle åndedræt
 • Åndedrættet som dit ankersted
 • Øvelse i opmærksomhed på åndedrættet
 • Opgaver til refleksion

Materialer:

Billeder: Check din forestilling - billeder der undersøger vores perception

Billede af Magritte: Ceci n’est pas une pibe.

Webinar: om Perception og mindfulness (10 min)

Historien om de blinde mænd og elefanten – indtalt som lydfil (2 min)

Film: af Delbart om vores måder at se (2 min)

Citat af Anaïs Nin: Vi ser ikke tingene som de er, vi ser tingene som vi er.

Tekst og foto: Mindfulness og åndedrættet

Tekst og foto: Åndedrættet som dit ankersted

Tekst og foto: Ride på åndedrættes bølger

Tekst og Gif-billede: Det visuelle åndedræt

Tekst og model: Metoder til åndedrætsfokus.

 

Øvelser:

De 9 punkter

Opmærksomhed på åndedrættet

 

Opgaver til reflektion:

Hvad lægger du mærke til, når du trækker vejret opmærksomt?

Hvad mærker du i kroppen?

Opstår der tanker undervejs, som bringer dig væk fra at mærke åndedrættet?

Er det muligt at vende tilbage til opmærksomhed på dit åndedræt?

Hvad sker der, når du vender tilbage?

Hvordan har du det efter øvelsen?

 

Opsamling/progression:

Tillykke og anerkendelse for dit fremskridt eksemplificeret som en spire der vokser.

 

Kilder og ekstra ressourcer:

Tekstdokument om Mindfulness og åndedrættet (til lærerens forberedelse og/el. print.)

Som supplerende indslag kan man hente You Tube filmen om Perception f.eks. "Så du gorillaen".

 siddepude

 

Tema 3: Automatpilot

Læringspunkt:

Hvordan livet kan køre som et hamsterhjul, og hvordan vi kan træde ud af autopiloten og leve livet mere direkte.

 

Baggrund:

Autopilot er det modsatte af at være bevidst opmærksom og derfor er en bevidstgørelse af egne vaner og mønstre en forudsætning for at kunne gå ind i de direkte oplevelser gennem mindfulness. Det kræver både mod og tålmodighed, som er en af de vigtigste mindfulness principper. Autopiloten opleves og kan trænes effektivt gennem øvelsen opmærksomhed på kroppen, hvor vi bringer opmærksomheden tilbage til kroppen, hver gang sindet vandrer ud og går i auto-mode.

 

Indhold:

 • Om at træde ud af autopiloten og ind i nuet. 
 • Om mindfulness princippet "tålmodighed".
 • Øvelse i opmærksomhed i kroppen. 
 • Opgave til refleksion.

Materialer:

Film: Violinisten (3 min)

Film: 9. klasse undervises om autopiloten (43 min)

Billed og tekst: Ud af autopiloten og ind i nuet

Citat af Lao Tzu: Kan du vente til mudderet synker ned?

Film: instruktionsfilm til kropskanning (18 min)

 

Øvelser:

Opmærksomhed på kroppen (17 min)

 

Opgaver til reflektion:

Hvad lægger du mærke til i kroppen, når den får din fulde opmærksomhed i kropskanning?

Fik du tanker undervejs? Var det muligt at bringe din opmærksomhed tilbage til kroppen? Hvad skete der så?

Er der nye ting du opdager?

Hvordan har du det efter øvelsen?

 

Opsamling/progression:

Tillykke og anerkendelse for dit fremskridt eksemplificeret som en spire der vokser.

 

Tema 4: Tanker

Læringspunkt:

Hvordan tanker styrer vores liv, og hvordan vi med opmærksomhed kan lære at lade dem være, når vi ikke har brug for dem.

 

Baggrund:

Tanker er årsagen til at vi sidder fast i bekymringer, mentalt uro og forvirring osv. og kan give os meget lidelse som stress og søvnløshed. Samtidig er tanker naturlige og ved at tillade at de er der, i stedet for at forsøge at bekæmpe, analysere, ruminere osv. på dem, kan vi lære at få et mere afslappet forhold til dem og bruge mindfulness til at lade dem ligge samtidig med at vi tillader deres naturlige eksistens. At lære om tanker og tankers natur at kende, skaber bevidsthed og nye tilgange.

 klokkeholder

Indhold:

 • Hvad er tanker 
 • Fortid-nutid-fremtid
 • Tankemylder og søvnløshed
 • Den onde blomst
 • Mindfulness og tanker
 • Øvelse i opmærksomhed på tanker
 • Opgave til refleksion.

Materialer:

Tekst og billeder: Hvad er tanker?

Tekst og billeder: Tanker er mentale konstruktioner.

Citat: Tro ikke på alt hvad du tænker.

Tekst: Fortid-nutid-fremtid

Piet Hein: At leve i nuet

Historie: Konen med æggene (2 min)

Fakta: Om søvnløshed

Model: Den onde blomst

Tekst og foto: Mindfulness og tanker

 

Øvelser:

Parøvelse om tanker (fortid-nutid-fremtid).

Opmærksomhed på tanker

 

Opgaver til refleksion:

Hvad lærer du ved at lægge mærke til dine tanker?

Er det muligt for dig at vende opmærksomheden tilbage til dit åndedræt i kroppen, når du bliver afledt af tanker?

Hvad er dine eventuelle udfordringer?

Hvad mærker du, efter du har lavet øvelsen?

 

Opsamling/progression:

Tillykke og anerkendelse for dit fremskridt eksemplificeret som en spire der vokser.

 

Kilder/ekstra ressourcer:

Tekst om tanker (til lærerens forberedelse og/eller print.)

Piet Hein digt ”At leve i nuet”.

H.C. Andersen eventyret ”Konen med æggene”.

 

Tema 5: Lykke

Læringspunkt:

Hvordan vi definere lykken og det gode liv. Lykke og taknemmelighed er færdigheder der også kan læres.

 

Baggrund:

Hvordan når man lykken og hvor findes den – i det ydre eller indre? Bevidstgørelse af hvad der skaber lykken og et lykkeligt liv, åbner op for muligheder og livsdueligehed hos de unge, og kan få dem til at reflektere over værdier og fremtidsdrømme. Mindfulness bærer kimen til at vække indre kvaliteter som lykkefølelse og taknemmelighed alene ved at blive bevidst om nuets tilstedeværelse.

 

Indhold:

 

 • Forskning i lykkebegrebet
 • Hvad forstår du selv ved lykke?
 • Hvordan lykke hænger sammen med venlighed?
 • Øvelse i kærlig venlighed til en du holder af.

 siddeyoga

Materialer:

Tekst og foto om lykke og lykkeforskning

Tekst: Gode råd til et lykkeligt liv

Model: Den simple problemknuser

Citat: De otte løgne

Film af BNicer: En hospitalhistorie (2 min)

Citat H.C. Andersen: Lykke i naturen

Tekst og foto: Venlighed og medfølelse

Tekst og foto: Om forskning i medfølelse

 

Øvelser:

Kærlig venlighed til en du holder af

 

Opgaver til refleksion:

Hvem sendte du kærlig venlighed til?

Hvad lagde du mærke til?

Hvordan har du det efter øvelsen?

 

Opsamling/progression:

Tillykke og anerkendelse for dit fremskridt eksemplificeret som en spire der vokser.

 

Kilder/ekstra ressourcer:

Tekst om lykke og lykkeforskning (til lærerens forberedelse og/eller print.)

Tekst om medfølelse og forskning i medfølelse (til lærerens forberedelse og/eller print.)

 

Tema 6: Positive oplevelser

Læringspunkt:

Hvordan vores indstilling til vores oplevelser er bestemmende for vores trivsel. Om at lægge mærke til alle de positive oplevelser. Mindful yoga/bevægelse er mindfulness i langsomme opmærksomme bevægelser, som skaber ro og balance.

 

Baggrund:

At blive bevidst om de positive oplevelser kan give en indre forståelse af, at vi selv har valget om hvordan vi ser og går ud i verden. Nærvær og opmærksomhed giver nemmere adgang til at se ting med klarhed, fremfor at lytte til automatiske tanker og reaktioner.

 

Indhold:

 

Hvad er positiv psykologi kort fortalt

Hvordan mindfulness kan åbne op for de positive oplevelser i dit liv

Om baggrunden for mindful yoga, og hvordan det kan hjælpe dig til ro og nærvær

Instruktioner og øvelser til mindful liggende yoga i skolen

Film med unge som laver yoga

Opgave til refleksion.

 liggeyoga

Materialer:

Tekst: om positiv psykologi

Film: Verdens vidundere

Citat: Livet er det dejligste eventyr (H.C. Andersen)

Tekst og billede: Hvad er yoga?

Principper for mindful yoga

Instruktionsbilleder til liggende mindful yoga

Instuktionsfilm: Om yoga i 9. Klasse

Film: Elever fortæller om øvelserne

Ekstra film: Yogateens

Ekstra film: Yogaflow – idrætseksamen

Billede: Yoga er selvaccept

 

Øvelser:

Tre gode ting.

Øvelse i liggende mindful yoga

 

Opgaver til refleksion:

Hvad mærkede du under yogaen? Afslapning, fokus, spænding, indre ro el. uro eller måske noget helt andet?

Lærer det dig noget?

Er der noget du ønsker at gå videre med i klassen eller for dig selv?

Hvorfor/hvorfor ikke?

 

Opsamling/progression:

Tillykke og anerkendelse for dit fremskridt eksemplificeret som en spire der vokser.

 

Kilder/ekstra ressourcer:

Tekst om positiv psykologi (til lærerens forberedelse el. print).

Tekst om yogaens ophav (til lærerens forberedelse el. print)

Instruktioner til mindful liggende yoga

 

Tema 7: Vær lige nu

Læringspunkt:

Hvordan den fulde tilstedeværelse kan skabe flow og oplevelse af at leve livet fuldt ud og med tillid forandringer.

 

Baggrund:

Det er godt at lære os selv at kunne være til stede i nuet og med alt det, der foregår i vores liv, med en tillid til, at det er okay og lade tingene modnes som de skal. I stedet for at gøre modstand mod forandring, er det bedre at acceptere at ting og situationer altid er i en proces, og det gør det nemmere bare at flyde med livet. Når vi accepterer, at vores liv er som det er lige nu, er det meget nemmere at lave og nyde det, nøjagtigt som det er.

 

Indhold:

Om at være tilstede i Nuet med jordforbindelse og indre styrke

Om at opleve flow og fuld tilstedeværelse 

Om Aikido og nogle basale øvelser som alle kan lave

Om mindful yoga stående øvelser

Opgaver til refleksion om Aikido eller mindful yoga

gåendemeditation

Materialer:

Tekst og foto: At være tilstede lige nu

Tekst og foto: Om flow

Tekst og foto: Tillid til det der opstår

Historien om bondemanden

Citat: af Charles Darwin

Tekst og foto: Om aikido

Instruktionsfilm med aikido i klassen

Instruktionsserie: Stående mindful yoga.

 

Øvelser:

Aikido

Mindful stående yoga

 

Opgaver til refleksion:

Hvad mærkede du under øvelsen i aikido eller stående mindful yoga?

Hvordan oplever du det, når du er helt opslugt af noget, du foretager dig i nuet?

Hvad oplever du, når du modsat er fraværende og ikke til stede i nuet?

Tror du, øvelser der forankrer dig i nuet, kan gøre noget godt for dig?

Hvorfor/hvorfor ikke – giv gerne eksempler.

 

Opsamling/progression:

Tillykke og anerkendelse for dit fremskridt eksemplificeret som en voksende plante.

 

Kilder/ekstra ressourcer:

Tekst om flow (til lærerens forberedelse el. print).

Tekst om Aikido (til lærerens forberedelse el. print).

Instruktionssserie til stående mindful yoga.

 

Tema 8: Svære følelser

Læringspunkt:

Dette tema handler om, hvordan opmærksomhed på vores følelser kan lære os selv bedre at kende og giver redskaber til at hjælpe os selv ud af svære følelser, når vi står midt i orkanens øje.

 

Baggrund:

Metoder i social-emotionel læring (SEL) er mere udbredt i f.eks. USA end Danmark, og har potentiale til at elever kan lære at deres følelser er okay og naturlige. Følelsesmæssig kompetence er en nødvendighed for at være et helskabt menneske, der både fungerer med hoved og hjerte, og i sociale sammenhænge med andre. Øvelser fra SEL er omsat til dansk og dansk kultur.

 

Indhold:

 • Hvad følelser er for en størrelse.
 • Hvorfor det er godt at kunne mærke sine følelser.
 • Hvordan mindfulness kan hjælpe dig til større robusthed.
 • Hvordan du kan håndtere dine følelser bedre gennem mindfulness.
 • Øvelse i opmærksomhed på følelser.
 • Opgave til refleksion

stressoplæg

Materialer:

Tekst og foto: Hvad er følelser

Tekst og foto: Kender du følelsen

Følelsernes ansigt

Boksepuden

Citat: Du kan ikke stoppe havets bølger.

 

Øvelser:

Lyt til en liste med følelser, og mærk efter om det er nogle følelser du kender

Kender du følelsen – tegn ansigtsudtryk med følelser du kender (kan printes ud)

Lyt til guided øvelse i opmærksomhed på følelser

 

Opgaver til refleksion:

Læg mærke til situationer, hvor du fanges af svære følelser.

Kand du rette din opmærksomhed til nuet i kroppen og åndedrættet, når du fanges af svære følelser?

Hvad sker der?

Hvordan har det efter øvelsen?

 

Opsamling/progression:

Tillykke og anerkendelse for dit fremskridt eksemplificeret som en voksende plante.

 

Kilder/ekstra ressourcer:

Tekst: Hvad er følelser (til lærerens forberedelse el. print).

 

Tema 9: Vurderinger

Læringspunkt:

Hvordan vores sind er præget af at vurdere vores oplevelser ud fra tiltrækning og frastødning, og hvilken konsekvens det blandt andet har på vores syn på andre, herunder kilden til mobning.

 

Baggrund:

Mobning og diskrimination er så stort et problem i danske skoler at der er behov for oplysning og redskaber til at kunne arbejde præventivt med det. I mindfulness arbejdes der ud fra individet med en bevidstsgørelse om hvordan mobning sker og hvordan man selv kan begynde at ændre indstilling – gennem opmærksomhed og nærvær i forhold til sig selv og andre.

 

Indhold:

Hvordan vores vurderinger af os selv og andre sker ubevidst

Hvordan vurderinger kan forårsage udstødelse og mobning

Hvad man ved om mobning i dag

Hvordan mindfulnessprincippet ikke-dømmende betyder

Hvordan opmærksomhed på ubevidste vurderinger kan afhjælpe til bedre relationer

Øvelse i kærlig-venlighed til et menneske, du har det svært med.

Opgave til refleksion.

 

yogaben

Materialer:

Tekst og foto: Om mobning

Tekst og foto: Mindfulnessprincippet ikke-dømmende

Film af BNicer: Slip dine fordomme (1 min).

Filmklip fra 9. klasse: Om svære relationer og kærlig-venlighed (14 min).

Filmklip: Elever fortæller om det sociale miljø i klassen (3 min).

Billede: Jeg ønsker for dig – kærlig venlighed.

 

Øvelser:

Kærlig venlighed til en du har det svært med (10 min).

 

Opgaver til refleksion:

Hvordan var det at lave øvelsen?

Var det udfordrende (måske fordi det er nyt?)

Havde du nogle særlige oplevelser undervejs?

Hvordan har du det nu efter øvelsen?

Kan du bruge øvelsen til noget i din hverdag?

 

Opsamling/progression:

Tillykke og anerkendelse for dit fremskridt eksemplificeret som en voksende plante.

 

Kilder/ekstra ressourcer:

Tekst om mobning ud fra fakta og forskning.

 

Tema 10: STOP

Læringspunkt:

Hvordan man med mindfulness kan lære at stoppe op, i svære situationer, bruge sine mindfulness redskaber i praksis, og derfra kunne hjælpe sig selv bl.a. ved at få ro og overblik over situationen, før vi reagerer.

 

Baggrund:

At kunne gå ud af reaktive mønstre og hjælpe sig selv ud af svære situationer, hvor vi vanemæssigt låser fast, er en evne mindfulness beriger os med, når vi har praktiseret det over noget tid og kender og efterlever principperne i hverdagen. Dette eksemplificeres gennem studier og modeller og omsættes i praksis f.eks. ved at lave en helt kort øvelse, der forskningsmæssigt har vist sig at danne nye vaner og dermed spor i hjernen.

 

Indhold:

 STOP-modellen

Skumfidustesten og behovsudskydelse (5 min).

Flødebolletesten

Mindfulness-glasset

Øvelsen "frikvarteret"

Opgave: Brug STOP i din hverdag

sidde

Materialer:

Instruktion til STOP-modellen

Animationsfilm om skumfidustesten (5 min).

Tekst og foto: Flødebolletesten i 9. klasse

Filmklip: Mindfulness-glasset (1,5 min.)

Filminstruktion: Det korte frikvarter i 9. klasse (3 min.)

 

Øvelser:

Det korte frikvarter (5 min).

 

Opgaver til refleksion:

Har du brugt STOP i din hverdag?

Hvordan har du brugt det?

Hvad kom der ud af det?

Er du blevet bedre til at udskyde dine behov og gå ud af autopiloten?

Oplever du at være mere tålmodig?

Hvad er eventuelt dine udfordringer?

Er der andre situationer, hvor du tror, det kan hjælpe dig at stoppe op?

Hvordan har du det efter den korte øvelse Frikvarteret?

 

Opsamling/progression:

Tillykke og anerkendelse for dit fremskridt eksemplificeret som en voksende plante.

 

 

Tema 11: Kommunikation

Læringspunkt:

Hvordan mindfulness kan bruges i vores daglige omgang med hinanden og blandt andet trænes op som ikkevoldelig kommunikation, der fremmer forståelse og empati.

 

Baggrund:

Mindfulness kan anvendes i alle livets situationer og i særdeleshed i kontakten med andre. At tale og lytte med opmærksomhed og blive bevidst omkring ens kommunikationsvaner, kan gøre os til mere nærværende lyttere og talere. Principperne i den ikkevoldelige kommunikation er god at kombinere med mindfulness, da de giver nogle konkrete bud på hvordan vi kan udtrykke vores følelser og behov mere klart og bevidst – og fremme empati og forståelse.

 

Indhold:

Om kommunikation og kropssprog

Hvad er mindful kommunikation?

Øvelse i den nærværende samtale

Hvad er ikkevoldelig kommunikation?

Øvelse i kærlig venlighed til mig selv

Opgave til refleksion.

klokkestart 

Materialer:

Tekst og foto: Hvad er kommunikation?

Tekst og foto: Om mindful kommunikation

Tekst og fotos: Principperne i ikkevoldelig kommunikation (IVK)

 

Øvelser:

Par-øvelse i at lytte og tale med nærvær

Kærlig venlighed til mig selv (10 min).

 

Opgaver til reflektion:

Hvad sker der, når du bliver mere nærværende:

-       når du taler?

-       når du lytter?

Hvordan opleves det at blive lyttet til med opmærksomt nærvær?

Mærker du forskelle i din krop og/eller i dine følelser?

Hvad kan man bruge den nærværende kommunikation til i hverdagen?

Hvad kan man bruge den ikkevoldelige kommunikation til i kontakten med andre?

Kan kommunikation være stressende?

Hvordan har du det efter øvelsen Kærlig venlighed til mig selv?

 

Opsamling/progression:

Tillykke og anerkendelse for dit fremskridt eksemplificeret ved en voksende plante.

 

Kilder/ekstra ressourcer:

Tekst om kommunikation og kropssprog

Tekst om ikkevoldelig kommunikation

Opgave i mindful kommunikation

 

Tema 12: Slowmotion

Læringspunkt:

Hvordan vi ved at gå ned i gear i opmærksom gang kan komme tilbage til os selv og nærværet på kort tid.

 

Baggrund:

En helt almindelig hverdagsaktivitet som at gå, er en effektiv metode til at træne opmærksomheden i at vende tilbage til nuet, skridt for skridt, øjeblik for øjeblik. Vores gang er så fuld-automatiseret at det træner vores tålmodighed og vedholdenhed at gå tilbage til opmærksomhed på føddernes bevægelse skridt for skridt. Efter nogen tid kan sindet falde til ro og der kan opstå nærvær og flow.

 

Indhold:

At gå med opmærksomhed i slowmotion

Baggrunden for Mindful walk

Hvordan mindfulness kan integreres i dine daglige aktiviteter

Øvelse i slowmotion

Opgave til refleksion

yogaben

Materialer:

Hvad er opmærksom gang (mindful walk)?

Filminstruktion fra 9. klasse om opmærksom gang

Citat Jon Kabat-Zinn: Lige meget hvor du går hen.

Mindfulness i daglige aktiviteter

 

Øvelser:

Slowmotion – opmærksom gang (8 el. 14 min).

 

Opgaver til refleksion:

Hvad oplevede du, da du gik i slowmotion?

Var der udfordringer for dig?

Kan du bruge øvelsen i din hverdag?

Kan du bringe mindfulness ind i dine daglige aktiviteter?

Hvordan har du det efter øvelsen?

 

Opsamling/progression:

Tillykke og anerkendelse for dit fremskridt eksemplificeret ved en voksende plante.

 

Kilder/ekstra ressourcer:

Tekst om mindfulness i daglige aktiviteter.

 

Tema 13: Stress

Læringspunkt:

Hvordan stress indvirker på vores sundhed, læring og trivsel og hvordan det kan forebygges.

 

Baggrund:

Mindfulness er en effektiv og forskningsbaseret metode til at reducere stress. Faktuel viden om stressfysiologi og træning af daglige øvelser er forebyggende også for unge, som har et langt liv foran dem.

 

Indhold:

Om stress og stressfysiologi

Hvordan du som ung påvirkes af stress

Hvordan du kan passe på dig selv

Øvelsen frikvarteret

Opgave til refleksion

stressTrine

Materialer:

Animationsfilm: Om stress og hjernen

Animationsfilm: Om stresshåndtering

Undervisningsfilm fra klassen om stress

Model: Unge stress og mindfulness

Quiz test din viden om stress

 

Øvelser:

Øvelsen Det lange frikvarter

Lav en tegning af stress i kroppen

Udfyld stress-skemaet

 

Opgaver til refleksion:

Kan du bruge mindfulness i pressede situationer, hvor du oplever stress og uro?

Hvilken øvelse laver du ”indeni”?

Hvad mærker du under øvelsen Det lange Frikvarter?

Er der udfordringer undervejs?

Hvordan tackler du dem?

Hvordan har du det efter øvelsen?

 

Opsamling/progression:

Tillykke og anerkendelse for dit fremskridt eksemplificeret ved en voksende plante.

 

Kilder/ekstra ressourcer:

Stresstegning

Stress-skema

 

Tema 14: Hjælp til test

Læringspunkt:

Hvordan mindfulness redskabern kan anvendes direkte i stressede situationer som til test og eksamen.

 

Baggrund:

Mindfulness kan blive et godt redskab når man står i pressede situationer som til test og eksamen da det virker stressreducerende og kan anvendes akut og uformelt direkte i situationen. Eleven kan til enhver tid bringe nærvær og opmærksomhed ind til situationen og få vendt en svær situation til mere ro, overblik, koncentration og kreativitet.

 

Indhold:

Hvordan mindfulness kan hjælpe til test eller eksamen

Den kognitive diamant

Den kognitive mindfulness-model

Fra reaktion til respons

Øvelsen Bjerget

Opgave til refleksion

klokkepige

Materialer:

Model: Den kognitiv diamant

Model: Mindfulness-selvhjælpsmodel

Tekst: Fra reaktion til respons

Film: Elever fortæller om mindfulness til test

Citat: Ro er en supermagt

 

Øvelser:

Bjerget (10 min).

 

Opgaver til refleksion:

Tror du, at mindfulness kan hjælpe dig til test og eksamen – og hvordan?

Har du oplevet, at det hjalp dig?

Hvad gjorde du, eller vil du gøre?

Oplever du forhindringer?

Hvordan tackler du dem?

Hvordan har du det efter øvelsen Bjerget?

Kan du bære bjerget med dig, så du hviler i dig selv?

 

Opsamling/progression:

Tillykke og anerkendelse for dit fremskridt eksemplificeret som en voksende plante.

 

 

Tema 15: Pauser

Læringspunkt:

Hvordan små pauser i hverdagen giver mulighed for at bryde dårlige vaner kan skabe nye muligheder og frihed.

 

Baggrund:

Mindfulness har potentiale til at bryde vaner og afhængigheder, da man kan lære at udsætte sine behov og vanemæssige reaktioner ved lige at stoppe op og være med sine oplevelser med tålmodighed og ikke-gøren. At skabe et rum hvor der er mulighed for vækst og frihed.

 

Indhold:

Pauser og restitution

Pauser fra medier

At bryde dårlige vaner og afhængigheder

Imellem stimuli og respons

At gå ad nye veje.

Øvelsen Stille sø.

Opgave til refleksion.

yogapauser

Materialer:

Billed: Pauser i hverdagen

Tekst og foto: Pauser fra medier

Model for afhængighed og mindfulness

Tekst og foto: At bryde vaner og afhængighed

Model af Viktor Frankl: Imellem stimuli og respons

Billed: Selvbiografi i 5 kapitler

 

Øvelser:

Stille sø (10 min).

 

Opgaver til refleksion:

Hvad sker der, når du tager flere pauser?

Får du øje på nye gode vaner i dit liv?

Hvordan vil du holde fast i dem?

Kan mindfulness hjælpe di?

Hvis ja, hvorfor og hvordan?

Hvordan har du det efter øvelsen Stille sø?

 

Opsamling/progression:

Tillykke og anerkendelse for dit fremskridt eksemplificeret som en voksende plante.

 

Kilder/ekstra ressourcer:

Tekst om elektroniske og sociale medier

Tekst om forskning i mindfulness og afhængighed

Tekst om Viktor Frankls biografi

 

Tema 16: Forbundet med hinanden

Læringspunkt:

Hvordan vi er gensidigt afhængige og har brug for hinanden for at trives og udvikles. At skabe bevidsthed om, at vi selv er med til at skabe miljøet og derfor kan tage ansvar.

 

Baggrund:

Mindfulness har potentiale til at åbne en ny bevidsthed om vores forbundethed som mennesker, der alle trækker vejret og har en krop, tanker og følelser. At opleve at være mere ens end forskellige kan hele og nære den enkelte og gruppen. I bedste fald et helt samfund.

 

Indhold:

Hvordan vi er forbundne med hinanden som mennesker

Om gavmildhed

Hvordan vi på mange måder selv er årsag til de ting der sker i vores liv

Kærlig-venlighedstræet

Hvordan du kan være med til at styrke sammenholdet i din klasse eller skole

Teambuilding og gruppeøvelser der skaber nærvær og kontakt

Øvelser i mindfulness hvor du nu er klar til at guide dig selv i stilhed.

Materialer:

Tekst og foto: Om det sociale gen

Film af BNicer: Om gavmildhed

Om gavmildhed

aikidoFilm af Delbart: Historien om de to ulve

Citat af Martin Luther King: At vælge kærligheden

Citat Ghandi: Om lykken

Citat H.C. Andersen: Livets usynlig tråd

Billede: Kærlig-venlighedstræet

Billed: Massage i klassen

Billed: Teambuildingsøvelse i klassen

 

Øvelser:

Sidde i stilhed og guide sig selv

Massage i klassen

Teambuildingsøvelse

 

Opgaver til refleksion:

Hvad har du oplevet i din klasse, når I har lavet øvelserne sammen?

Har det skabt et andet miljø eller kultur?

Er det godt at arbeje videre med mindfulness i klassen, synes du?

Hvorfor/hvorfor ikke?

Hvad skal der til for at holde fast i det?

Hvad er forhindringerne?

Hvordan mener du, de kan tackles?

Har du selv gode råd til din klasse og kammeraterne?

 

Opsamling/progression:

Tillykke og anerkendelse for dit fremskridt eksemplificeret som en hel skov af voksne træer.

 

Kilder/ekstra ressourcer:

Vejrmassage

Samarbejdsøvelse om at vende et tæppe

 

 

Opsamling og evaluering

Læringspunkt:

Hvad har du lært, og hvordan kan du forankre det i din hverdag, i skolen og hjemme?

 

Baggrund:

Fastholdelse af de nye gode vaner kræver at man tager stilling til sine mål, de kan være kortsigtede eller langsigtede, og italesætter dem. Nye ”klasseregler” evt. stillet op skriftligt på plancher (kollektivt) eller skriv "brevet til mig selv" (individuelt).

 

Materialer:

Filmklip: Eleverne fra 9. klasse fortæller om, hvorfor de ønsker at holde fast i mindfulness.

Spørgsmål til fælles klasseevaluering

Evalueringsskema med opsamling af øvelserne: "Husker du...".

 

Øvelser:

Guidet øvelse i at huske tilbage på starten af forløbet og de ønsker man kastede i “Ønskebrønden”, hvad man har lært og fået med, og hvad man ønsker at holde fast i fremover.

 

Brevet til mig selv:

Skriv et lille brev eller lav en tegning til dig selv, som handler om hvad du virkelig ønsker for dig selv. Du kan f.eks. skrive om eller tegne tre ønsker. Brevet kommer i en kuvert så kun du selv læser det – en dag hvor du måske mindst venter det!

 

Opgaver til refleksion:

Evalueringsskema

Oplæg til mundtlig evalueringRessourcer anvendt under temaerne i curriculum:

Billederne er hentet her: https://www.duda.dk/Fritidssektion/Sjov_og_spas/illusioner/illusioner_5/illusioner_5.html

Magrittes billede er hentet her: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Treachery_of_Images

Billeder og Gif hentet frit tilgængelige på: https://www.pexels.com og https://www.tumblr.com

Alle film fra Delbart og BNicer er brugt med venlig tilladelse fra producenterne.

Film om yoga er brugt med venlig tilladelse fra LilleYogahus, København.

Alle fotos fra 9. klassen er taget af Trine Gjerløff.

Alle guidede lydfiler er udviklet og indtalt af Rikke Braren Lauritzen

Alle animationsfilm er produceret af Rikke Braren Lauritzen og Trine Gjerløff og for nogle indtalt af Rose Lauritzen.

Flere historier er indtalt af Rose Lauritzen.

Illustrationer er tegnet af kunstner Erik Reinert.

Instruktionsfilm er produceret af Mette Bahnsen, Persona Film.

Dele af tekstindhold til temaerne er venligst leveret af Kari Bjerke (Ikkevoldelig kommunikation), Jane Koller (mindfulness og afhængighed), Jesper Dahlgaard (positiv psykologi), Trine Gjerløff (stress og stressfysiologi), Emmamaria Vincentz (Yoga for børn og unge), David Fønsbo (aikido), Rikke Cæsar Nielsen (forskningsreview om mindfulness i skolen).