MINDFULNESS OG MINDFULNESS I SKOLEN - FORSKNING OG PRAKSIS

Forskning i meditation og medfølelse

Richard Davidson, læge, psykiater og hjerneforsker og grundlægger af Center for healthy minds, er en af de mest betydningsfulde forskere, når det handler om kontemplative praksisser og deres effekt på vores sundhed og trivsel. Hans forskning går primært ud på at undersøge, hvordan hjernens neurale strukturer og aktiviteter påvirker vores følelser og humør, og han er særlig kendt for sin interessante forskning i meditationens effekt på fremme af kvaliteter som venlighed og gavmildhed.

 

I samarbejde med psykolog og forsker Helen Weng har han lavet store undersøgelser om meditationens effekt på medfølelse gennem hjerneskanning af folk med kun kort meditationserfaring, som blev sammenlignet med en kontrolgruppe uden meditationserfaring. Man lærte dem en meditation på kærlig-venlighed som de lyttede til gennem lydfiler, hvor de skulle forestille sig forskellige mennesker med lidelse: En person de elsker, dem selv, en fremmed og en de har det svært med. De skulle forestille sig hver person med lidelse og så sende ønsker ud om at de måtte blive befriet fra deres lidelse, ved at gentage sætninger som: Må du være fri fra lidelse. Denne gruppe lavede prakissen hver dag i to uger. Herefter blev begge grupper underlagt hjerneskanninger, imens de var vidne til et videospil, hvor de havde mulighed for at bruge deres egne penge for at imødegå et andet menneske i nød (kaldt ”redistributions-spillet”), hvor de var vidne til at to mennesker foretog en uretfærdig økonomisk udveksling i rollen som ”diktator” og ”offer”.

Det viste sig, at gruppen der praktiserede meditation på medfølelse var mere tilbøjelige til at give deres penge væk altruistisk for at hjælpe en person, der blev behandlet uretfærdigt, modsat den gruppe der ikke havde en meditationspraksis. I MRI-skannere kunne man se en klar forskel på deres hjernes aktivitet, og det var de personer der udviste størst medfølelse og altruisme, der også udviste størst ændring i deres hjerner, når de var vidne til lidelse. Særligt blev området i hjernen ”inferior parietal cortex”, som er et område der omfatter empati og forståelse for andre, aktiveret, og desuden den præfrontale kortex, der involverer følelsesregulering og positive følelser.

Dette beviste, at medfølelse kan læres og trænes som en færdighed, og at man kan opbygge medfølelse som en ”muskel” og respondere på andres lidelse med omsorg og et ønske om at hjælpe. Undersøgelsen viste også at medfølelse ikke er noget, vi fødes med, og at vi alle er disponerede for at udvikle medfølelse. Ikke desto mindre skal det trænes, og jo mere det trænes, jo bedre bliver vores medfølelse. Dette kan ændre betydningen af hvad andres lidelse betyder for os, som igen kan ændre vores måde at behandle andre, og ultimativt kan gøre os til mere omsorgsfulde mennesker.

Davidson ser potentialet i at lære børn og unge denne træning af venlighed, medfølelse, glæde og trivsel, så de allerede så tidligt som muligt kan lære det som færdigheder, han sammenligner det med at kunne læse og skrive. De unge hjerner er mere åbne og fleksible, kan lære mange sprog som unge, og det er imens vi er unge, at vi bedst kan lære nye færdigheder. Ved korte perioder af træning i meditation flere gange om dagen er det meget effektivt også hos børn og unge. Richard Davidson grundlagde i 2015 et mindfulness-inspireret forløb for børn før skolealderen “the Kindness curriculum”, der har vist sig at have positiv effekt på småbørns adfærd som venlighed og gavmildhed.

 

Mindfulness kan lære barnet/den unge i alle aldre at rette opmærksomhed og se ting mere klart som de er, at relatere direkte til deres oplevelser, at træde uden for den vanemæssige måde at repetere og ruminere og tænke ud fra automatise mønstre, og forholde sig til andre mennesker uden at lade vurderinger og fordomme blokere udsynet. Det inkluderer kvaliteter som åbensindethed, nysgerrighed, empati, venlighed, medfølelse, accept, tillid, tålmodighed og ikke-stræben, og giver nogle kraftfulde teknikker til at hjælpe eleven og læreren at genskabe og transformere deres eget sind og få mere visdom og mere medfølelse som mennesker.