MINDFULNESS OG MINDFULNESS I SKOLEN - FORSKNING OG PRAKSIS

Svensk nærkulturel undersøgelse af mindfulness til udskolingselever

 

Et af de seneste og mest nærkulturelle studier er fra Sverige, hvor man har undersøgt 400 unge udskolingselever i alderen 12-15, der gennem 8 uger blev introduceret for en stilhedsmeditation tre gange om ugen. De blev testet før og 10 uger efter forsøget og sammenlignet med en kontrolgruppe, og resultaterne viste, at der var forbedringer ved psykologiske vanskeligheder i gruppen, der havde praktiseret stilhedsøvelserne, og den generelle stress blandt disse elever var faldet i forhold til gruppen, som ikke lavede øvelserne. Det viste sig desuden, at især pigerne fik det bedre psykisk, og at eleverne generelt langede ud efter ekstra øvelser før eksamen og andre stressbelastende situationer. Det er sandsynligt, at mindfulness vil have tilsvarende gavnlige virkninger på danske unge udskolingselever, som i stigende grad stresses af de mange krav til præstation og valg, de står over for særligt i den alder.

Kilde:

Terjestam, Yvonne: Stillness at School: Well-being after eigth weeks of meditation-based practice in secondary school, Psyke & Logos 2011, 32, 105-116.