MINDFULNESS OG MINDFULNESS I SKOLEN - FORSKNING OG PRAKSIS

De amerikanske og engelske mindfulness skoleprogrammer

I det følgende beskrives de to primære mindfulness i skolen programmer, Mindful Schools (USA) og .B (England), som det danske undervisningsprogram lægger sig tæt op af, og som begge udgår fra det voksne program MBSR og MBKT. Begge programmer har været underlagt forskning og er efterhånden ved at blive spredt ud over hele verden, da de både har et mindfulness-curriculum og en lærer-efteruddannelse der kan tages enten online eller på kurser.

*

Mindful Schools fra USA startet på belastede skoler i Californien

Mindfulness i skolen er som nævnt en verdensomspændende bølge, der er startet i USA af Mindful Schools i 2007 nede fra græsrødderne på en “ghetto-skole” i Californien, og dernæst har spredt sig til i dag at omfatte alle 50 stater i USA og over 100 lande i verden. I udviklingen af det danske program, har vi hentet inspiration fra Mindful Schools’ curriculum, som løber over 9 uger i 18 korte sessioner og udformet som et læringsforløb tilsvarende det voksne forløb MBSR, afstemt børn og unge. Forskellen mellem det voksne MBSR og Mindful Schools curriculum er først og fremmest, at mindfulness skal adresseres meget anderledes til børn og unge, være så konkret, relevant og praksisnært, så de kan forstå og forholde sig til det, og gøre brug af øvelser som er korte og afstemt deres abstraktionsniveau så godt som muligt. Her er der også stor forskel på hvordan de yngste og ældre børn modtager mindfulness, hvor de yngste har behov for at lege det ind, har de ældre mere brug for forklaringer og viden, så de kan forholde sig til dets relevans for dem selv i deres liv og aktuelle situation.

 

Megan Cowan, grundlæggeren af mindfulness in schools siger i et foredrag for lærere:

“Det er i teenageårene, at problemerne starter. Der er fokus på interaktion med andre og der er brug for nemmere måder at være her på, hvor der skabes accept af sig selv og opmærksomhed på sig selv. Det er vigtigt at mindfulness ikke bliver formidlet af lærere, der kun ser det som en måde at optimere indlæringen hos eleverne og derfor styrer træningen til specifikt at forbedre opmærksomhed og koncentration. Det er lige så vigtigt at eleverne får mindfulness ind i deres liv som en personlig empowerment til at kunne vælge, hvordan man bruger opmærksomheden. At der er et valg man selv kan træffe, om man vil sidde og dagdrømme eller man vil rette opmærksomheden på en opgave. At man nu har et frit valg, fordi man nu er bevidst om hvordan sindet kan rette opmærksomheden fra en ting til en anden… Når man som lærer kommer ind i et klasserum med meget larm, kan man der bringe opmærksomhed til larmen og ud fra ens egen oplevelse bede eleverne sætte sig ned og praktisere. Som lærer er man den person, der kropsliggør mindfulness og det afhænger af kvaliteten af lærerens opmærksomhed om undervisningen lykkes. Det er derfor at læreren selv behøver at praktisere.”

Mindfulness in School Project (MiSP) og programmet .B fra Oxford udviklet på engelske skoler

Et andet kendt skoleprogram som har givet meget inspiration til udviklingen af det danske skoleprogram kommer fra England og hedder .B (“dot-be” for be-here-now) og er udviklet af psykologer og forskere med tilknytning til det voksne program MBKT.

 

Undervisningsprogrammet beskrives som en universel intervention til unge i sekundær skoler. Det er en kompleks intervention som inkluderer elementer der er anvendelige for unge mennesker som er stressede og oplever mentale sundhedsproblemer, der inden for den normale skala af mentalt helbred, eller er blomstrende. Ved at lære mindfulness som en måde at møde hverdagens stressorer og oplevelser, kan alle deltagere henover hele spektret af den normale fordeling af trivsel få gavn af programmet. Som en universel intervention minimerer det også uligheder i brug og tilgængeligheden af programmet, herunder stigmatisering og social sammenligning som ofte forekommer, når man målretter interventioner til undergrupper af unge mennesker i skolen. Endelig er curriculum designet til at passe ind i det eksisterende skole-curriculum og ved at følge træningen som anvist, kan det undervises af skolelærere på skolerne, hvilket er forudsætningen for en langsigtet bæredygtighed.

MiSP curricula består af ni lektioner som er skræddersyet til sekundær skoler, understøttet af skræddersyet lærertræning. Mindfulness handler om at lære at bringe opmærksomhed til de øjeblikkelige oplevelser, øjeblik for øjeblik, med et åbent sind, nysgerrighed og accept. Ny færdigheder læres på en højst praktisk måde gennem oplevelse af mindfulnessøvelser og anvendelse i hverdagslivet. Intentionen er at når unge mennesker bruger mindfulness som redskab til at arbejde med sindstilstande, hverdagsliv og stressorer, at dette vil fremme trivsel og mental sundhed.

Programmet bygger på gamle kontemplative mindfulness traditioner, fra Mindfulness-baseret stressreduktion og fra Mindfulness-baseret kognitiv terapi. Programmet er udviklet henover 4 år med inputs fra mere en 200 lærere som er blevet trænet i at undervise i MiSP curricula og mere end 2000 unge mennesker, som har deltaget i programmet. Det er designet i tråd med vigtige principper for effektive skolebaserede programmer der fremmer mental sundhed og trivsel og lærer eleverne sociale og emotionelle kompetencer. Disse principper inkluderer:

  • Undervisningsfærdigheder og holdninger,
  • forkortelse og tilpasning af komponenter til at passe til unge mennesker, 
  • brug af en række alderstilpassede, interaktive, oplevelsesoprienterede og levende undervisningsmetoder, 
  • tilbud om alderspassende ressourcer der bringer mindfulness ind i hverdagslivet (inklusiv en kursusbog og en række mindfulnessøvelser på CD eller MP3 lydfiler,)
  • intensiv lærerfokuseret træning der opbygger lærerens selv-effektivitet og trivsel og implementering af programmet der er særlig opmærksom på klarhed og nøjagtighed, som i dette tilfælde understøttes af en manual og vejledning.