MINDFULNESS OG MINDFULNESS I SKOLEN - FORSKNING OG PRAKSIS

Teenagerens hjerne og ungdommens potentiale

Læge, neurolog og børne-ungeforsker Daniel Siegel har skrevet nogle enestående bøger om unge og deres udvikling i hjernen og adfærden, hvis de bruger kontemplative (mindfulness) praksisser, som han kalder mindsights. Hans pointe er at ungdommen kun foregår en gang i livet, den kan ikke gentages og skal leves og opleves nu, med al den saft og kraft man besidder som ung. Hans mission er at sprede viden om, at vi som unge besidder fire vigtige ’træk’, som vi som voksne mister, og at vi faktisk har brug for disse ’livsvitale’ træk.

 

De fire træk er:

 

• følelsesmæssig gnist (emotional spark, ES),

• socialt engagement (social engagement, SE),

• nysgerrighed (novelty, N) og

• kreativitet (creative explorations, CE).

 

Tilsammen udgør de hans model ES-SE-N-CE, som omfatter essensen af livet. Fordi de unge er nysgerrige, kreative, følelsesmæssigt intensive og socialt engagerede, er de vores vigtigste ressourcer til at sprænge rammer og ændre verden til det bedre. Dette er et markant anderledes positivt syn på unge mennesker, som ellers ofte får skudt i skoene, at de er sløve og dorske, kritiske og oprørske, overfølsomme og uudholdelige at være sammen med, provokerende og grænseløse og i det hele taget mest betragtes som værende i ’transit’ til at blive ’rigtige’ – altså voksne, forstås. 

Er det sådan, at vi faktisk ikke udnytter det potentiale, denne vigtige livsfase bidrager til i vores ’udvikling’ til menneske, som Daniel Siegel pointerer? Risikerer vi at skylle de unge ud med badevandet i vores firkantede struktur, system og livssyn? Når det er sagt, er ungdommen ifølge Siegel også den mest risikofyldte periode, vi gennemlever. Unge er tre gange så meget udsat for fare eller død – største risici er trafikulykker, narkotikamisbrug, farlige våben, selvmord og mord. Udfordringen ligger i, at den unge gennemgår en naturlig udviklingsfase, hvor alt er nyt og skal undersøges, samtidig med at risikoen for at komme permanent til skade helst skal minimeres.