MINDFULNESS OG MINDFULNESS I SKOLEN - FORSKNING OG PRAKSIS

Kilder og ressourcer

Bøger:

 

Bertin, Mark: Mindfulness, executive Function, and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Bringing it all together, in: Willard & Saltzman (ed.): Teaching Mindfulness Skills to Kids and Teens, The Guildford Press, New York, 2015.

 *

Biegel, Gina M.: The Stress reduction workbook for teens. Mindfulness skills to help you deal with stress. Instant Help Books, A Division of New Harbinger Publications, Inc., 2009.

 *

Burdick, Debra: Mindfulness Skills for kids and teens. A workbook for Clinicians and Clients with 154 Tools, Techniques, Activities & Worksheets. PESI Publishing & Media, 2014.

 *

Goleman, Daniel: Følelsernes intelligens. Emotional intelligens. Borgen, 2005.

 *

Durlak, J.A. (ed.) et al: Handbook of Social and Emotional Learning – research and practice, Gilmore Press, New York, 2015.

*

Hahn, Thich Nhat: Happy teachers change the world. A guide for Cultivating Mindfulness in Education, Parallax Press, 2017.

*

Hawkins, Kewin: Mindful teacher, mindful school, Sage Publications, 2017.

 *

Jensen, Helle: Nærvær og empati i skolen. Akademisk Forlag, 2014.

 *

Justesen Leoni, Sabrina: Mindfulness for børn og unge. Dansk Psykologisk Forlag, 1. udgave, 3. oplag 2014.

*

Justesen Leoni, Sabrina: Mindfulness med børn. Dansk Psykologisk Forlag, 2016.

 *

Juul, Jesper og Jensen, Helle: Pædagogisk relationskompetence. Fra lydighed til ansvarlighed. Akademisk Forlag, 2005.

*

Juul, Jesper: Førerulve. Det vigtige lederskab i familien. Akademisk Forlag 2017.

*

Juul, Jesper: Dit kompetente barn. På vej mod et nyt værdigrundlag for familien. Schønberg, 1999.

*

Kabat-Zinn, Jon & Myla: Hverdagens små mirakler. Mindfulness til forældre. Dansk Psykologisk Forlag, 2016.

Kabat-Zinn, Jon: Lev med livets katastrofer. Dansk Psykologisk Forlag, 2014.

 *

Kaiser-Greenland, Susan: The mindful child. New York: Free Press, 2010.

 *

Miscel, Walter: Mischels Skumfidustesten – nøglen til selvkontrol”, 2015.

Nylandsted, Lone: Generation præstation. Slip presset. Dansk Psykologisk Forlag, 2016.

*

Snel, Eline: Sådan får du børn i balance - Ro og fokus til de 5-12 årige med meditation. Gads Forlag, 2013.

*

Siegel, Daniel J.: Brainstorm: The Power and Purpose of the Teenage Brain. An Inside-Out Guide to the Emerging Adolescent Mind, ages 12-24. Jeremy P. Tarcher/Penguin, New York 2015.

 *

Siegel, Daniel J.: The Whole-Brain Child: 12 Revolutionary Strategies to Nurture Your Child’s Developing Mind, Survive Everyday Parenting Struggles, and Help your Family Thrive. Delacorte Press, 2011.

Terjestam, Yvonne: Mindflness i skolen - mental sundhed og læring hos børn og unge. Frydenlund, 2014.

*

Willard, Christopher & Saltzman, Amy (ed.): Teaching Mindfulness Skills to Kids and Teens, The Guildford Press, New York, 2015.

*

Besøg sider med gode foredrag om mindfulness i skolen:

 

Jon Kabat-Zinns lange foredrag om “Mindfulness in Education” og andre gode præsentationer fra Mindful Schools kan tilgås her: http://www.mindfulschools.org/resources/jkz-talk/

*

Patricia Jennings, mindfulnessforsker med speciale i mindfulness til skolelærere i Ted Talk: https://www.youtube.com/watch?v=00TSpqilzz0&feature=youtu.be

 

Forskningsartikler om mindfulness interventioner for børn og unge:

 

Davidson, Richard et al.: Promoting prosocial behavior and self-regulatory skills in preschool children through a mindfulness-based kindness curriculum. Developmental Psychology, no.51 (2015https://centerhealthyminds.org/assets/files-publications/FlookPromotingDevPsych.pdf

 *

Jennings, Patricia et al.: Improving Classroom Learning Environments by Cultivating Awareness and Resilience in Education (CARE): Results of a Randomized Controlled Trial, School Psychology Quarterly © 2013 American Psychological Association 2013, Vol. 28, No. 4, 374 –390. https://www.apa.org/pubs/journals/features/spq-0000035.pdf

 *

Kyuken, Willem et al.: Effectiveness of the Mindfulness in Schools Programme: non-randomised controlled feasibility study. The British Journal of Psychiatry (2013) 203, 126–131. doi: 10.1192/bjp.bp.113.126649. http://bjp.rcpsych.org/content/bjprcpsych/203/2/126.full.pdf

 *

Nielsen, Anne Maj og Kollos, Marie: Kontemplativ opmærksomhedskultur i skolen, Psyke & Logos 2013, 34, 152-179.

*

Nielsen, Anne Maj og Lagermann, Laila Colding: Stress i gymnasiet Hvad der stresser gymnasielever og hvordan forebyggelse og behandling virker med ’Åben og Rolig for Unge’. E-bog udgivet af DPU, Aarhus Universitet, 2017. http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Udgivelser/E-boeger/Ebog_-_Stress_i_gymnasiet_-_FINAL_2017.pdf

*

Nielsen, Anne Maj: Mindfulness og Unge. E-bog udgivet af DPU, Aarhus Universitet, 2017.

http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Udgivelser/E-boeger/E-bog-Mindfulness-for-unge-2017.pdf

*

Terjestam, Yvonne: Stillness at School: Well-being after eigth weeks of meditation-based practice in secondary school, Psyke & Logos 2011, 32, 105-116. 

 *

Weare, Katherine: Mindfulness in Schools. Where are we and where might we go next? In The Wiley Blackwell Handbook of Mindfulness, First Edition, John Wiley & Sons, Ltd. 2014.

 *

Weng, Helen: Brain can be trained in compassion, study shows in www.news.wisc.edu/21811, May 22, 2013.