Mindfulness uge-kalender

Print et ugeskema til registrering af hvilke øvelser du laver, og hvad du oplever undervejs.

318.8Kb PDF fil

Klik på linket handout_ugeskema.pdf for at se filen.